Beograd

064/64 76 709
Vodoinstalaterski servis Protok slika

Beograd

064/65 80 739
Vodoinstalter Žubor slika

Beograd

064/89 73 712
Vodoinstalater Brzi slika

Beograd

063/262 242
Vodoinstalater Mića Muf slika

Beograd

065/25 86 325
Vodoinstalaterski servis Vodenica slika

Beograd

066/269 573
Vodovodni servis Izvor slika

Zamena ventila

Često vodoinstalateri navode da su ventili samo potrošna roba, te da oni moraju sa vremena na vreme da budu reparirani i popravljeni, kako ne bi došlo do njihovog curenja. 
Naravno da ukoliko dođe do curenja bilo kog ventila, a posebno onoga koji se smatra centralnim, mora biti izvršena zamena ventila. Uvek se savetuje da to uradi stručnjak, kako ne bi došlo do problema u funkcionisanju celokupnog vodovodnog sistema bilo u okviru određenog poslovnog objekta ili stambenog. 

Zamena ventila Beograd

Jedna od usluga za koju su specijalizovane sve vodoinstalaterske službe na području glavnog grada Republike Srbije, ali i cele zemlje svakako je i zamena ventila, a ta usluga se vrši u posebno kratkom roku. Naročito ukoliko dođe do curenja centralnog ventila, vodoinstalater mora biti pozvan da izađe na teren što pre, te da zameni centralni ventil u tom objektu. Svakako da bi tom prilikom trebalo i da pregleda ostale ventile, jer se neretko događa da curenje centralnog ventila izazove probleme u radu svih ostalih. 

Kako funkcioniše zamena ventila?


Uopšteno rečeno, iskusni vodoinstalateri vrlo brzo mogu da zamene dotrajali ventil, koji je procureo, a taj postupak traje nešto duže ukoliko zamena ventila uključuje rad na centralnom ventilu u određenom prostoru i na svim ostalim, koji se u okviru tog sistema nalaze.
Podrazumeva se da će svaki vodoinstalater pokušati prvo da reparira, odnosno popravi dotrajali ventil, ali isključivo ukoliko bude procenio da je to bolja opcija od njegove zamene. 
U slučaju da se odluči za popravku ventila, on će posebno naglasiti vlasnicima prostora da bi u određenom roku trebalo da bude izvršena zamena ventila, kako bi sprečili sve dodatne troškove, koje neminovno kvarovi na tim delovima vodovodnih sistema sa sobom nose. Baš iz tog razloga se uvek preporučuje da određeni ventil bude zamenjen, a ne popravljen, jer će sve to preduprediti buduće probleme. 

Koliko košta zamena ventila? 


Svakako da se cena razlikuje ukoliko je potrebno da bude izvršena zamena centralnog ventila ili nekog drugog, odnosno ukoliko se zamena ventila vrši na celokupnom vodovodnom sistemu. 
Ne postoji standardizovan cenovnik, tako da svaki vodoinstalater cenu za ovu uslugu formira na osnovu situacije u okviru konkretnog stambenog ili poslovnog objekta. 
Dolazak majstora na adresu se, u svakom slučaju naplaćuje i to od 2 do 3 000 dinara, što je praktično cena za jedan njegov radni sat, a kada su u pitanju ovakve popravke, koje se smatraju sitnijima. Svakako da će dodatni radni sat biti naplaćen, a cena se mahom kreće između 1 000 i 1 500 dinara.

Zamena ventila na vodomeru 

Kako mu i sam naziv kaže, vodomer je uređaj koji se koristi sa ciljem praćenja potrošnje vode u određenoj zgradi, kući ili stanu, odnosno u objektu koji ne mora da bude namenjen samo stanovanju, nego i obavljanju neke druge delatnosti. 
A da bi vodomer bez ikakvih smetnji funkcionisao, neophodno je na prvom mestu da ventil koji se nalazi na njemu radi kako treba, odnosno da bude u funkciji. 

Zamena ventila na vodomeru Beograd


U većini slučajeva se vodomer ne nalazi na mestu koje je lako dostupno, pa je iz tog razloga zamena ventila na vodomeru jedna od usluga, koje spadaju u posebno zahtevne. Iako imaju određene teškoće da izvrše tu uslugu, vodoinstalateri će to učiniti maksimalno profesionalno i brzo. 
Međutim, dodatni je problem to što ne može lako biti utvrđeno kada je potrebno da bude zamenjen ventil na tom uređaju, a kada je samo neophodno izvršiti njegovu popravku. Ali i za to ovi stručnjaci imaju rešenje, naravno. 
Zato je u principu najbolje da klijent čim primeti apsolutno bilo kakvu nepravilnost u funkcionisanju tog uređaja, kontaktira najbliži vodoinstalaterski servis. U najkraćem mogućem roku posle toga će biti izvršena zamena ventila na vodomeru u samom objektu ili eventualno njegova reparacija. 
Ipak, svesni smo činjenice da mnogi i ne primete da vodomer ne funkcioniše kako bi trebalo, pa posle toga imaju mnogo većih problema u samom objektu. A da do toga ne bi dolazilo, preporuka je da sa vremena na vreme kontaktiraju bilo koji vodoinstalaterski servis, kako bi majstori izvršili periodičan pregled stanja i vodomera i ventila na njemu, ali i svih ostalih ventila na vodovodnoj instalaciji. Tada će biti i procenjeno da li je potrebno da bude izvršena zamena ventila na vodomeru ili ne. A sve to zajedno daje dodatnu sigurnost vlasnicima prostora, jer sve potencijalne probleme do kojih može neispravan ventil na vodomeru da dovede će oni maksimalno izbeći.

Zamena ventila svih vrsta

Osnovni uslov koji mora da bude ostvaren, da bi vodovodni sistem u određenom objektu funkcionisao bez apsolutno ikakvih smetnji jeste da svi delovi tog sistema budu u funkciji, a primarno ventili. 
Međutim, vrlo često se događa da je potrebno da bude izvršena zamena ventila svih vrsta, kako bi vodovodni sistem u konkretnom stambenom, poslovnom ili objektu neke druge namene funkcionisao bez teškoća. 

Zamena ventila svih vrsta Beograd


Nemojte ni pokušavati da samostalno promenite bilo koji ventil, jer je gotovo sigurno da ćete se pokajati ako to pokušate. U principu, zamena ventila svih vrsta jeste usluga koja mora da bude prepuštena iskusnim stručnjacima. Zato i jeste preporuka da za izvršenje te usluge budu angažovani isključivo vodoinstalateri, koji imaju adekvatno radno iskustvo. 
Naravno da oni znaju kako treba da detektuju koji problem postoji u radu ventila, a zatim i da pristupe njegovoj zameni. 
Uopšteno govoreći, sasvim je svejedno da li zamena ventila svih vrsta mora da bude izvršena prilikom renoviranja kupatila ili zato što je došlo do određenog problema u funkcionisanju vodovodnog sistema. Princip je potpuno isti, jer vrlo brzo pošto klijenti budu kontaktirali neki vodoinstalaterski servis, majstori će da posete taj objekat.
U zavisnosti od toga da li je u pitanju renoviranje kupatila ili neka havarija, oni će na licu mesta odlučiti da li će zamena ventila svih vrsta biti izvršena odmah ili naknadno. 
Generalno rečeno, praktikuje se da ta usluga bude izvršena po hitnom postupku, zato što je dobro poznato da neispravan ventil može dovesti do mnogo većih problema. 
Radno vreme svih servisa je mahom uobičajeno, ali skoro svaki ima i službu majstora koji dežuraju. Zato i naglašavamo da su dostupne hitne intervencije u svako doba i dana, ali i noći. Svejedno je da li zamena ventila svih vrsta treba da bude izvršena u toku radne sedmice ili vikenda, odnosno za vreme mekog državnog praznika, jer hitne intervencije po pozivu mogu da budu izvršene kad god je to neophodno. Naplata usluga u tom slučaju se vrši prema višem cenovniku od uobičajenog, s tim da će naravno klijenti biti o tome detaljno informisani.
fotografije
Zamena ventila
Zamena ventila
Zamena ventila 1
Zamena ventila 2
Zamena ventila 3
Zamena ventila 4
Zamena ventila 5