Čišćenje oluka 

Jasno je svima da je čist oluk od presudne važnosti za funkcionisanje svakog objekta. Zato i jeste bitno da čišćenje oluka bude prepušteno stručnjacima, jer upravo vodoinstalateri imaju svu neophodnu mehanizaciju, a i znaju zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, kako da pristupe ovom poslu. 

Čišćenje oluka Beograd

Kako tokom vremena u olucima dolazi do gomilanja i lišća i blata, ali i mahovine i ostalih materija, to sasvim sigurno vremenom dolazi i do zagušenja, te voda ne može da otiče nesmetano. Upravo tada i jeste važno da bude izvršeno profesionalno čišćenje oluka, što je jedna od standardnih usluga, koju vrše vodoinstalaterski servisi. 

Naravno da vodoinstalateri mogu biti angažovani i u privatnim kućama, ali i u zgradama, te u objektu bilo koje namene, ali koji nije viši od 10 spratova. U principu, majstori mogu da izvrše i čišćenje oluka na višim zgradama, ali klijenti moraju da pronađu upravo servis koji je za to specijalizovan. 

Napominjemo da je potpuno svejedno koja je kvadratura objekta, odnosno koja mu je namena, pošto vodoinstalateri mogu da odgovore u potpunosti profesionalno na sve zahteve klijenata.

Posebno je važno naglasiti da čišćenje oluka mora biti izvršeno na novoizgrađenim objektima, iako to možda na prvi pogled zvuči nelogično. Naime, u toku gradnje su majstori skloni da bacaju sve i svašta u oluke, pa iako je u pitanju novoizgrađeni objekat, dolazi do zagušenja oluka. Svakako se savetuje da vlasnici tih objekata kontaktiraju vodoinstalaterski servis, te da preciziraju kada će majstori moći da očiste oluk u tom objektu.

A što se tiče starih objekata bilo koje namene, kod njih može da se javi nešto drugačiji problem. Naime, pošto su oluci izloženi i kiši i snegu, ali i ostalim lošim vremenskim uslovima, dešava se da limarija u potpunosti propadne, pa tada majstori moraju da izvrše i reparaciju tih delova oluka. Naravno da oni tada vrše i profesionalno čišćenje oluka, te ih osposobljavaju za dalje korišćenje. 

Potrebno je da klijenti pozovu izabrani vodoinstalaterski servis, a kako bi definisali sve detalje sa nadležnima. Naime, majstori su u mogućnosti da u relativno kratkom roku pošto dobiju poziv od klijenta i sve neophodne informacije, izađu na teren. Podrazumeva se i da će oni čišćenje oluka izvršiti u najkraćem mogućem roku, a cena zavisi od toga u kom periodu klijent zahteva njihovo angažovanje.

Odgušenje odvodnih i kišnih oluka 

Najčešće se tokom proleća događa da dođe do začepljenja oluka na kućama i zgradama, te svim ostalim stambenim ili poslovnim objektima, pa je tada potrebno izvršiti primarno odgušenje odvodnih i kišnih olovka. Ne postoji apsolutno nikakav razlog za zabrinutost, jer vodoinstalateri imaju višegodišnje iskustvo u pružanju takvih usluga. 

Odgušenje odvodnih i kišnih oluka 


Odmah je važno da klijenti znaju da se odgušenje odvodnih i kišnih oluka vrši najčešće do desetog sprata visine, ali naravno postoje i vodoinstalaterski servisi koji su specijalizovani za izvršenje te usluge u objektima višim od 10 spratova. Upravo zato i jesmo napomenuli ovu informaciju odmah, kako bi klijenti zainteresovani za pomenutu uslugu odabrali odgovarajući vodoinstalaterski servis.

Vodoinstalateri će prvo biti u obavezi da posete određeni objekat, a ako klijent ne može da im navede sve informacije koje su potrebne. 

U većini slučajeva se odgušenje odvodnih i kišnih oluka vrši pod pritiskom, jer na taj način može da bude očišćena svaka nečistoća, te sa uspehom rešen problem. 

Uz korišćenje specijalnih penjalica će majstori doći do vrha oluka i upravo odatle početi postupak odgušenja pod pritiskom.
 
Svakog radnog dana u toku godine vodoinstalateri mogu izvršiti odgušenje odvodnih i kišnih oluka, a sasvim svejedno i koje je doba dana u pitanju kada ih klijent kontaktira. Naime, ovi majstori nude i uslugu hitnih intervencija kada je to nekome neophodno. A to podrazumeva da na teren mogu izaći i u toku noći, odnosno večeri, ali i u vreme bilo kog praznika, odnosno u dane vikenda. Najvažnije je, ipak da svaki klijent ima na umu činjenicu da se po višim cenama hitne intervencije naplaćuju, s obzirom na to da se zahteva dodatno angažovanje radnika.

Za sve usluge koje izvrše, pa i za odgušenje odvodnih i kišnih oluka će klijenti dobiti garanciju, a koja je propisana pravilnikom samog vodoinstalaterskog servisa. Svakako su zainteresovanima na raspolaganju i mnoge druge vodoinstalaterske usluge, a potrebno je da se o svim detaljima oni dogovore sa nadležnima u bilo kom servisu, koji budu kontaktirali.

Odvođenje kišnice 

U ponudi se nalaze specijalni sistemi, koji se koriste za sakupljanje kišnice, a koje vodoinstalateri mogu na zahtev vlasnika svakog prostora da ugrade. 

Specijalizovani sistemi za odvođenje kišnice imaju mnoge prednosti, a osnovna je ta što vlasnici prostora dobijaju vodu potpuno besplatno, koju mogu kasnije da koriste kao takozvanu tehničku.

Odvođenje kišnice Beograd


Moramo na samom početku napomenuti da se sistemi za odvođenje kišnice uglavnom ugrađuju u privatnim kućama, što ne znači da oni ne mogu biti ugrađeni i na drugim objektima. Čak i ako stanari jedne zgrade žele da imaju specijalni sistem za sakupljanje kišnice, vodoinstalateri će i njihov zahtev u potpunosti ispoštovati. 

Postupak ugradnje tog sistema je prilično jednostavan, ali je potrebno da postoji na samom objektu sistem odvoda vode direktno sa krova. Upravo tu će vodoinstalateri da postave specijalnu mrežu, koja će koristiti za otklanjanje svih nečistoća koje su krupne, a prvenstveno se misli na grane i lišće.

Takođe je važno i da postoji oluk, odnosno cevi oluka na konkretnom objektu, uz pomoć kojih će voda da bude dovedena do specijalnog rezervoara u kome se ona prečišćava mehanički, te se otklanjaju sitnije nečistoće. Nakon toga vode ide do sledećeg rezervoara, a koji može da bude postavljen ili ispred samog objekta pod zemljom ili u podrumu. 

Naravno da vodoinstalateri mogu da ugrade celokupan sistem za odvođenje kišnice i u novoizgrađene objekte, ali i u već postojeće. 

A u skladu sa dogovorom koji će oni imati sa klijentima, biće definisano da li će završni rezervoar, u kome će i biti skupljena kišnica, da bude vertikalno ili horizontalno postavljen, a podrazumeva se da će se oni dogovoriti i gde će tačno taj rezervoar da bude smešten. Opcija je da bude ukopan ispred kuće, odnosno konkretnog objekta ili da bude smešten u podrumu. 

Prethodno moraju biti precizirani svi detalji sa klijentom, kako bi sistem za odvođenje kišnice u potpunosti odgovorio zahtevima vlasnika prostora. 

Još moramo istaći i to da vodoinstalaterski servisi daju klijentima sve garancije koje su neophodne za ugradnju sistema za odvođenje kišnice. Naravno da će ih informisati i o postupku održavanja tog sistema, kao i o svemu što je važno za njegovo optimalno funkcionisanje u budućnosti.

Čišćenje oluka Novi Beograd


Oluci služe da odvode kišnicu i svaki objekat mora da ih ima, bez obzira da li se radi o prizemnoj kući ili o višespratnici. Ipak, u oluke može da zaluta svašta, i to mogu da budu razni strani predmeti. Sve to znači da kišnica neće moći normalno da protiče, a to onda vodi ka izlivanju na nekom delu oluka.

Na tom delu, vlaži se i zid, i to najpre sa spoljne strane, a onda i sa unutrašnje. Ovakva situacija može stvoriti dodatne probleme, jer vlaga prodire u stanove, čineći štetu na taj način.

Kada pozovete majstore vodoinstalatere, oni će na vašoj adresi biti za manje od sat vremena ili u vreme kada se dogovorite. Čišćenje oluka se vrši uz pomoć odgovarajućih sajli, koje se provlače duboko kroz cevi, pa se tako uklanjaju sve prepreke i oluk ponovo može da odvodi kišnicu kao i pre zapušenja. 


ČIŠĆENJE OLUKA VOŽDOVAC

Na svakoj zgradi postoje oluci, kako na privatnim kućama, tako i na višespratnim zgradama. Naime, oluci su neophodni, zbog toga što su to cevi kroz koje se sliva kišnica, sa krova do podnožja objekta. Ipak, neretko se događa da se u oluku nešto zaglavi, neko strano telo, prljavština, nečistoće, i slično. Tada je neophodno da se te limene cevi, kao i svake druge, očiste i otpuše da bi voda, u ovom slučaju, kišnica, mogla da teče normalno. 
Majstori dolaze za veoma kratko vreme na teren i to je obično oko sat vremena od momenta poziva. Ovo je veoma važno, posebno u jesenjim i prolećnim mesecima, kada su česte padavine, i kada izlivanje iz cevi, usled čepa koji se stvorio, preti da stvori vlaženje zida. Ovakve situacije znače da će se voda pojaviti na unutrašnjim zidovima stanova, u vidu vlage, a to već stvara veliku štetu. fotografije
ciscenje oluka
ciscenje oluka
ciscenje oluka 2