Otpušavanje kanalizacije

Ne samo u stambenim objektima, odnosno u pojedinačnim stambenim jedinicama ili u celim zgradama, već otpušavanje kanalizacije može biti po zahtevu klijenata izvršeno i u industrijskim postrojenjima, zatim u restoranima ili hotelima, te u bilo kom drugom smeštajnom ili objektu koji je primarno  namenjen za pružanje medicinskih usluga, odnosno u apsolutno svakom prostoru. 

Svi koji su za konkretnu uslugu zainteresovani bi trebalo da odmah po nastanku poteškoće u funkcionisanju kanalizacionog sistema, kontaktiraju odabranog majstora, odnosno vodoinstalaterski servis, te da se informišu o svim detaljima. 

Bitno je da vlasnici prostora ili nadležna lica znaju da svi vodoinstalateri mogu otpušenje kanalizacije izvršiti i posle završenog radnog vremena, odnosno u toku noći, ali i u dane vikenda, te tokom praznika, jer u okviru svakog specijalizovanog servisa postoji i tim zadužen za hitne intervencije po pozivu klijenata. 

A pored korišćenja električne sajle, što se obično primenjuje kada otpušavanje kanalizacije nije naročito veliko, odnosno na kada nije naročito mnogo udaljeno od odvoda, vodoinstalateri mogu koristiti i namenske mašine, ako to bude u konkretnom prostoru bilo neophodno. 

Pored osnovne usluge, biće ponuđeno klijentima i snimanje kanalizacionog sistema mikro kamerama, kako bi majstori sa sigurnošću utvrdili gde je do poteškoće došlo, odnosno da bi mogli da ustanove na koji način najbolje i najbrže mogu da izvrše otpušavanje kanalizacije u tom prostoru. Mahom se prvo vrši dijagnostičko snimanje kanalizacionog sistema, a uz primenu specijalnih kamera, posle čega bi trebalo da bude izvršeno i kontrolno snimanje.

Bitno je da svi koji su za tu uslugu zainteresovani znaju da u većini slučajeva ne mogu ništa da urade samostalno ukoliko dođe do začepljenja kanalizacionog sistema, ma koliko pokušavali da otpuše određeni odvod uz primenu odgovarajućih hemijskih sredstava. Najčešće u tom slučaju problem biva samo saniran na kratko vreme, ali sve dok vodoinstalateri ne izvrše stručno otpušavanje kanalizacije, taj problem ne može u potpunosti da bude rešen.

Odgušenje spoljne kanalizacije

Gotovo svaki vodoinstalaterski servis po zahtevu klijenata može da izvrši i profesionalno odgušenje spoljne kanalizacije. A sem te usluge, zaposleni u konkretnom servisu će izvršiti i čišćenje celokupnog vodovodnog sistema u bilo kom objektu. 

Otpušavanje spoljne kanalizacije 


Bitno je da svi koji su za pomenutu uslugu zainteresovani imaju na umu da se odgušenje spoljne kanalizacije uvek mora izvršavati uz korišćenje specijalnih mašina. Samim tim što će koristiti vozila za odgušenje pod pritiskom, vodoinstalateri će u potpunosti celokupnu spoljnu kanalizaciju i očistiti. Tom prilikom će oni skinuti i masne naslage i svu prljavštinu koja se nakupila na obodu cevi. Sve to dovodi do nesmetanog funkcionisanja kanalizacionog sistema u spoljašnjosti određenog objekta. 

Baš zato što se odgušenje spoljne kanalizacije izvršava pod pritiskom vode, koji je izuzetno jak, dovodi do toga da će zapravo celokupna spoljna kanalizaciona mreža biti u potpunosti očišćena. Takođe, vodoinstalateri mogu da očiste i šahte, kao i sve odvode, a u zavisnosti od nivoa za prljanja će oni konkretnu uslugu izvršiti ručno ili mašinski. 

Ako je neophodno otkloniti manje zaprljanje, uglavnom se vrši ručno odgušenje spoljne kanalizacije, a u kom slučaju majstori koriste specijalne sajle. 

Međutim, ima slučajeva kada je zaprljanje mnogo veće, pa je neophodno izvršiti mašinsko odgušenje. Specijalna vozila, koja poseduju pumpe će u tom slučaju vodoinstalateri da koriste. 

Kako skoro svaki vodoinstalaterski servis ima i tim zadužen za hitne intervencije po potrebi, to znači da su sve usluge dostupne i nakon završenog radnog vremena tog servisa. Samim tim će i odgušenje ulične kanalizacije biti izvršeno kad god je to potrebno. Majstori mogu izaći na teren i u toku večeri, zatim u toku noći, a sasvim svejedno da li je u pitanju radni dan ili vikend. Takođe se podrazumeva da oni dežuraju i u toku državnih praznika, ali klijenti moraju biti informisani da se po višem cenovniku skoro uvek naplaćuju hitne intervencije. Upravo zato što se zahteva i da vodoinstalateri budu dodatno angažovani, odnosno da konkretne usluge izvršavaju nakon završenog radnog vremena, dovodi do toga da je viša cena takvih intervencija. A sve informacije će najpre o ceni, a zatim i o brzini izvršenja navedene usluge dobiti vlasnici ili nadležna lica u konkretnom objektu na vreme.

Odgušenje ulične kanalizacije

U trenutku kada dođe do otežanog oticanja vode na ulici, to zaista može biti problem i za sve stanovnike okolnih zgrada i kuća. Upravo iz tog razloga je važno da profesionalci izvrše odgušenje ulične kanalizacije, jer će tako dati i sve garancije na izvršene radove, a problem će rešiti na dugoročnom nivou. 

Odgušenje ulične kanalizacije


Uzevši u obzir da su u pitanju kompanije koje iza sebe imaju dugogodišnje iskustvo i koriste savremenu tehniku, al ii metode, te zapošljavaju kvalifikovane stručnjake, to će odgušenje ulične kanalizacije biti izvršeno u najkraćem mogućem roku i maksimalno profesionalno. 

Ipak, ono što sve klijente brine jeste cena, što i jeste očekivano. Zato i napominjemo da postoje mnogobrojni vodoinstalaterski servisi, koji se trude da cenu i ove i svih ostalih usluga koje vrše, usklade maksimalno sa trenutnom finansijskom situacijom. Ali da klijenti ne bi brinuli, moramo napomenuti da će majstori svakako dati prvo procenu, a tek pošto dobiju saglasnost klijenta, počeće i da izvršavaju konkretnu ili bilo koju drugu uslugu. 

U većini slučajeva, odgušenje ulične kanalizacije se vrši uz primenu specijalnih sajli. Međutim, ima slučajeva kada je neophodno koristiti i specijalna vozila, kako bi bilo izvršeno otčepljenje pod pritiskom. Naravno da će klijenti biti precizno informisani o tome koji tip usluge će u njihovom slučaju da bude izvršen i koja će biti cena te usluge. 

Ipak, postoji nešto što svi zainteresovani za pomenutu uslugu treba da znaju. Najpre zahvaljujući tome što koriste specijalna vozila, odgušenje ulične kanalizacije biva izvršeno pod pritiskom. A nataložena prljavština koja se nalazi na zidovima kanalizacionih cevi će tom prilikom takođe biti uklonjena. 

Ukoliko je potrebno, osim osnovne usluge, vodoinstalateri mogu da izvrše i pranje, odnosno čišćenje šahti, ali i čišćenje celokupnog kanalizacionog sistema u tom delu ulice. 

Najvažnije je svakako naglasiti da odgušenje ulične kanalizacije može biti izvršeno kad god je to klijentu potrebno. Radi se o tome da vodoinstalaterski servisi dežuraju, tako da praktično od 0 do 24 su dostupne brojne usluge koje oni pružaju.
video klipovi
fotografije
Otpušavanje kanalizacije 1
Otpušavanje kanalizacije 1
Otpušavanje kanalizacije
Otpušavanje kanalizacije 2