Beograd

064/64 76 709
Vodoinstalaterski servis Protok slika

Beograd

064/65 80 739
Vodoinstalter Žubor slika

Beograd

064/89 73 712
Vodoinstalater Brzi slika

Beograd

063/262 242
Vodoinstalater Mića Muf slika

Beograd

065/25 86 325
Vodoinstalaterski servis Vodenica slika

Beograd

066/269 573
Vodovodni servis Izvor slika

Vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Krnjača

Uzevši u obzir da se na području beogradskog naselja Krnjača nalaze brojni vodoinstalaterski servisi, to većina njih ima uobičajenu praksu da klijentima konkretne usluge omogućuje i u toku noći, odnosno pošto konkretni servis završi sa radnim vremenom, ali i u dane vikenda, te po potrebi i za vreme praznika. 

Vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Krnjača 

Valjalo bi pomenuti na samom početku da su hitne intervencije dostupne po zahtevu klijenata, s obzirom na to da skoro svaki vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Krnjača ima i dežurnu službu. Upravo iz tog razloga napominjemo da klijenti u najkraćem mogućem roku, a svejedno koje doba dana ili noći da je, odnosno ma koji da je dan tokom sedmice, mogu ove majstore kontaktirati, kako bi otklonili bilo kakav problem vezano za funkcionisanje ili vodovodnog ili kanalizacionog sistema. 

Inače se konkretne usluge mogu vršiti u okviru objekta bilo koje namene, strukture i površine. Naime, osim u stambenim prostorima, odnosno stanovima i privatnim kućama, ovi majstore mogu biti angažovani i kada je određene popravke potrebno izvršiti u industrijskim postrojenjima, zatim u bilo kom hotelu ili nekom drugom smeštenom objektu, ali isto tako i u svakom ugostiteljskom, odnosno bilo kom drugom poslovnom objektu. 

Da ne bi bila nikakve zabune, moramo naglasiti da skoro svaki vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Krnjača hitne intervencije naplaćuje po višem cenovniku, nego kada one bivaju izvršene u radno vreme samog servisa, ali će svakako klijenti o tome prethodno da budu precizno obavešteni.

Prilikom renoviranja kupatila, takođe ovi majstori mogu da izvrše sve neophodne usluge, a u koje pored ostalog spada i zamena sanitarija, odnosno najpre demontaža starih, a posle i montaža novih, kao i sve vrste popravki na vodovodnim ili kanalizacionim instalacijama, ali se podrazumeva takođe da će pomenuti majstori po zahtevu klijenata da izvrše sve sitnije i krupnije popravke u kupatilu, te po potrebi čak mogu i da pripreme pod za postavljanje novih pločica, a što opet sve zavisi od zahteva klijenata. 
fotografije
VODOINSTALATER KRNJAČA
VODOINSTALATER KRNJAČA
VODOINSTALATER KRNJAČA 2
VODOINSTALATER KRNJAČA 3