Odgušenje tuš kabine 

Na osnovu lične procene će svaki vodoinstalater doneti odluku da li će odgušenje tuš kabine moći da izvrši ručno ili će morati da koristi specijalne aparate, kako bi otklonio problem u funkcionisanju odvoda. 

Samo zato i jeste važno da zaposleni u konkretnom servisu imaju mogućnost da lično utvrde koliko je zaprljanje odvoda, te da upravo u skladu sa time i definišu ponudu. 

Odgušenje tuš kabine

Kako je uobičajeno pravilo da vodoinstalateri prvo vrše procenu samog odvoda, odnosno njegovog stanja i nivoa zaprljana, to će i odgušenje tuš kabine biti izvršeno nakon što oni sve to lično utvrde. Zato i jeste uobičajena praksa da prvo klijenti putem telefona kontaktiraju odabrani vodoinstalaterski servis, kako bi sa majstorima precizirani u kom terminu će oni da izađu na teren. Uzevši u obzir da se radi o situaciji koja ometa funkcionisanje lica koja borave u tom prostoru, to je praksa da se u najkraćem mogućem roku taj problem rešava. 

Zato će vodoinstalater vrlo brzo pošto dobije poziv od klijenta precizirati termin i izaći na teren da bi video u kojoj meri je odvod na tuš kabini zapušen, te da bi mogao da odluči da li je dovoljno da odgušenje tuš kabine izvrši uz korišćenje specijalne ručne sajle ili će, ipak morati tom prilikom da koristi specijalne aparate. Naravno da će od toga zavisiti i cena, ali i brzina izvršenja konkretne usluge, pa će svakako vodoinstalateri informisati vlasnika samog prostora, to jest nadležno lice u konkretnom objektu o svim tim detaljima. 

Istakli bismo i to da skoro svaki vodoinstalaterski servis vrši i hitne intervencije, a što zapravo znači da vodoinstalateri na teren mogu izaći kako u toku večeri i noći, tako isto i za vreme državnih praznika, da se podrazumeva da odgušenje tuš kabine može biti izvršeno po zahtevu klijenata i u dane vikenda. U tom slučaju se primenjuje drugačiji cenovnik, koji je usklađen sa cenom radnog sata vodoinstalatera van radnog vremena, tako da će vlasnici samog prostora dobiti precizne informacije i o ceni, ali i o tome koliko je vremena potrebno za izvršenje navedene usluge.
fotografije
Odgušenje tuš kabine
Odgušenje tuš kabine