Beograd

064/64 76 709
Vodoinstalaterski servis Protok slika

Beograd

064/65 80 739
Vodoinstalter Žubor slika

Beograd

064/89 73 712
Vodoinstalater Brzi slika

Beograd

063/262 242
Vodoinstalater Mića Muf slika

Beograd

065/25 86 325
Vodoinstalaterski servis Vodenica slika

Beograd

066/269 573
Vodovodni servis Izvor slika

Vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Ibarska magistrala 

Samim tim što veliki broj servisa postoji u ovom delu grada, to klijenti mogu odabrati onog vodoinstalatera, koji će izaći u najkraćem mogućem roku na teren i pomoći da bez ikakvih smetnji i dalje koriste kuhinju ili kupatilo u određenom prostoru, budući da su svi oni specijalizovani kako za pružanje uobičajenih vodoinstalaterskih usluga, tako isto i za odgušenje kanalizacije, ali i uopšteno za sve vrste popravki elemenata i u kuhinjama i u kupatilima. 

Vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Ibarska magistrala

Pored toga što su adekvatno kvalifikovani, majstori koje zapošljava svaki vodoinstalaterski servis u tom delu Beograda koriste i savremene mašine i alate. Iz tog razloga napominjemo da vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Ibarska magistrala nude najbrže i najpovoljnije rešenje svih problema, koji je doveo do poteškoća u funkcionisanju najpre vodovodnog sistema u određenom objektu, a zatim i kanalizacionog. 

A što se tiče usluge odgušenja kanalizacije, nju će majstori izvršiti u bilo kom objektu, a uz primenu specijalnih vozila i alata, odnosno ručno. Na koji način će biti izvršeno odgušenje kanalizacije zavisi kako od samog sistema u objektu, tako isto i od stepena zagušenja, a sa čime će se majstori prvo upoznati, kako bi nakon uvida u stanje kanalizacionog sistema pripremili ponudu. 

Moramo napomenuti da gotovo svaki vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Ibarska magistrala podrazumeva i hitne intervencije po pozivu klijenata, kada se primenjuje nešto viši cenovnik od standardnog.

Naime, u bilo koje doba noći, ali i nakon što je završeno uobičajeno radno vreme konkretnog servisa, majstori će izaći na teren i otkloniti konkretni problem u radu vodovodnog sistema ili izvršiti odgušenje kanalizacije. 

Inače, sve ove usluge mogu biti izvršene ne samo u stanovima i kućama, odnosno stambenim zgradama, nego i u medicinskim ustanovama, kao i u fabrikama, te u industrijskim postrojenjima, ali i u ugostiteljskim objektima, hotelima i poslovnim prostorima. 

Budući da imaju i znanje i iskustvo, ako ovi majstori treba da izvrše odgušenje kanalizacije u bilo kom industrijskom objektu, a klijent to od njih bude zahtevao, oni će se pobrinuti i za odvoženje industrijskog otpada, odnosno za njegovo pravilno skladištenje. Isto tako će izvršiti i dezinfekciju kanalizacionog sistema, a shodno zahtevima klijenata oni mogu da izvrše i uslugu čišćenja šahti, separatora i septičkih jama, te takođe njihovu dezinfekciju. 

U slučaju da klijent želi da renovira kupatilo ili kuhinju, vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Ibarska magistrala su mu na raspolaganju i u tom slučaju. Ne samo da mogu izvršiti zamenu sanitarija i celokupne galanterije, odnosno demontaže starih elemenata i ponovnu montažu novih, već ovi majstori mogu i da adaptiraju celokupno kupatilo, u smislu da izvrše podziđivanje kada, zamenu sifona i ostalih elemenata, kao i celokupnog vodovodnog sistema.
fotografije
VODOINSTALATER IBARSKA MAGISTRALA
VODOINSTALATER IBARSKA MAGISTRALA
VODOINSTALATER IBARSKA MAGISTRALA 3
VODOINSTALATER IBARSKA MAGISTRALA 2