Odgušenje kanalizacije


Normalan život bi bio sasvim nezamisliv da je neki odvod zapušen i da se voda vraća, tj. zadržava i ne otiče kuda bi trebalo. Naravno, to predstavlja veliki problem jer se ne može uobičajeno funkcionisati, ali to sve traje samo do trenutka dok ne pozovete majstore-vodoinstalatere koji će otpušiti vašu kanalizaciju.

OdgušenjA kanalizacije Beograd

Neki ljudi imaju loše navike pa bacaju ostatke hrane u sudoperu, ili se odvod u lavabou zapuši od raznih dlaka i prljavštine sa sapuna... Kada su višespratnice u pitanju, posebno su ugroženi stanovi koji se nalaze u prizemlju, zbog toga što sve prolazi kroz cevi, putem vertikale. 

Otpušavanje kanalizacije

Ovakav kvar nije moguće rešiti u sopstvenoj režiji. Ljudi često umeju da zamene gumice, ili čak i da promene slavine, manje ili više pravilno i vešto, ali je zbog toga otpušavanje kanalizacije van njihovih moći. 
Prvi problem koji se javlja, jeste pitanje – gde je tačno zapušenje nastalo?

Odgušenje jako zaprljane kanalizacije


Kao što smo naveli, mnoga domaćinstva ne vode adekvatno računa o tome šta sve bacaju u odvode, koji za sve to nisu predviđeni. Kanalizaciju, tj. cevi, lako mogu da zapuše raznorazne masnoće, na primer, i tada je takve cevi izuzetno teško otpušiti. Prvo što će uraditi majstori vodoinstalateri, to je lociranje mesta zapušenja.

Odgušenje kanalizacije sa produvavanjem


Kanalizacija se može otpušiti na više načina. Jedan od njih je produvavanje. Odgušenja se vrše mašinski i ručno. Kada se radi ručno, tada se obično koristi sajla. U svakodnevnoj praksi, zastupljenije je mašinsko odgušenje kanalizacije.

Mašinsko odgušenje kanalizacije


Da bi se ovaj posao obavio kako treba i kvalitetno, koristi se neophodna oprema, odnosno tehnologija koja je predviđena uskim profilima cevi. To znači da se upotrebljavaju motorne spirale koje poseduju rotirajuće glave, tako da one na taj način oslobađaju zapušene kanalizacione cevi od blokada i masnih naslaga.

Odgušenja kanalizacije iskustva

Profesionalni i iskusni vodoinstalateri znaju da se nose sa svim kanalizacionim sistemima. To mogu da budu odvodi u kupatilu i kuhinji, vodovodne mreže, spoljni cevovodi, kanalizacione cevi... Postoji i usluga hitne intervencije, zbog toga što ponekad odgušenje ne može da čeka, jer nije moguće funkcionisati normalno.

Majstori su dostupni od 0-24h, 365 dana u godini, bez obzira na praznike, a kontakt možete da uspostavite putem telefona. Razumljivo je da su cene hitnih intervencija više u odnosu na klasične popravke.

Vodoinstalaterski servisi poseduju specijalno opremljena vozila uz pomoć kojih se mogu upotrebiti moderne tehnologije kada je u pitanju otpušavanje kanalizacije. Usluge se pružaju za fizička i za pravna lica.

Kada se kaže mašinsko odgušenje kanalizacije tada se misli na WC šolju, lavabo, slivnike, sudopere, otpušavanje tuš kabine ili kade, kao i odgušenje čitave vertikale u višespratnim zgradama i soliterima. Iskustva ljudi govore da do zapušavanja dolazi pre svega, zbog nepažnje, a to bi značilo da moramo strogo voditi računa šta ubacujemo u WC šolju ili u sudoperu. Ukoliko ne pazimo i nemarni smo, u nekom trenutku će svakako uslediti potreba za odgušavanjem kanalizacije. 

Odgušenje kanalizacije cena:

Za uslugu odgušenja vertikala, cene se kreću u rasponu od 7500 do 9500 dinara. Ostale cene je najbolje dobiti na upit. 

Odgušenje WOMA vozilima

Kako napreduje tehnologija, tako se to odražava i na sve segmente života, pa i na kvalitet brojnih usluga. 

U oblasti vodovoda i kanalizacije se taj napredak ogleda u uslugama, koje podrazumevaju odgušenje kanalizacije, uzevši u obzir da se koriste specijalna vozila, kako bi se kanalizacioni sistem u bilo kom objektu pročistio na najjednostavniji način. 

Odgušenje WOMA vozilima 


Najpre u stambenim zgradama, a potom i u okviru bilo kog industrijskog ili javnog objekta može biti izvršeno odgušenje WOMA vozilima. 

U pitanju su specijalna vozila, koja koriste savremenu takozvanu WOMA tehnologiju, a uz čiju primenu se pod naročito visokim pritiskom vode čiste kanalizacioni sistemi u konkretnim objektima. 

Bitno je da svi koji su za navedenu uslugu zainteresovani znaju i to da se odgušenje kanalizacije WOMA vozilima može vršiti za cevi različitog promera, a primarno je važno da vodoinstalateri dogovore sa nadležnima u objektu, u kome je došlo do poteškoća u funkcionisanju kanalizacije, kada će oni moći da izađu na teren. Naime, nije nužno da odgušenje bude izvršeno pod pritiskom, jer se primena takve usluge praktikuje isključivo onda kada se radi o većem zaprljanju. Takođe, vodoinstalateri će odgušenje na taj način izvršiti i onda kada ne mogu da dopru sajlom do mesta na kome je problem nastao. 

Vrlo je važno da svi klijenti budu informisani da se odgušenje pod pritiskom ne vrši samo u stambenim zgradama, odnosno privatnim kućama, nego i kada je potrebno otpušiti kanalizaciju u nekom industrijskom objektu, ali i ako dođe do začepljenja ulične kanalizacije, to jest u svim situacijama kada nije moguće da bude izvršeno ručno odgušenje kanalizacije. 

Snimanje kanalizacionog sistema uz korišćenje mikro kamera će biti izvršeno neposredno pre nego što vodoinstalateri izvrše odgušenje WOMA vozilima, odnosno ako to procene majstori da je neophodno. Konkretna usluga se prema pravilima vrši sa ciljem bolje dijagnostike, a u onim situacijama kada nije tako jednostavno i lako da vodoinstalater proceni gde je nastao problem i da ga se uspehom reši. Zahvaljujući mikro kamerama, koje će snimiti stanje kanalizacionih cevi, majstori će proceniti koja usluga će biti odgovarajuća, kako bi problem sa funkcionisanjem kanalizacionog sistema u tom objektu bio u potpunosti sa uspehom otklonjen.

Odgušenje pod pritiskom

U praksi se vrlo često događa da je praktično nemoguće izvršiti odgušenje kanalizacije ručnom sajlom, pa tada vodoinstalateri izvršavaju odgušenje pod pritiskom. Naravno da oni moraju koristiti i specijalna vozila, kao i alate, kako bi ta usluga bila profesionalno izvršena. 

Odgušenje pod pritiskom 


Uz korišćenje vozila, koja poseduju specijalne pumpe će profesionalni vodoinstalateri u najkraćem mogućem roku izvršiti odgušenje pod pritiskom. Konkretna usluga se primenjuje na sve vrste kanalizacionih sistema, a prečnik cevi može se kretati od minimum fi 80, pa do maksimalno 2 000 mm. 

Sasvim je svejedno da li je navedena usluga neophodna za čišćenje gradske, odnosno industrijske kišne ili fekalne kanalizacije ili je potrebno da vodoinstalateri odgušenje pod pritiskom izvrše u javnim, odnosno stambenim ili nekim drugim objektima. Sigurno će majstori u najkraćem mogućem roku da izađu na teren, te da konkretni kanalizacioni sistem u potpunosti osobe za funkcionisanje. 

Moramo naročito istaći informaciju da skoro svi vodoinstalaterski servisi funkcionišu po istom principu, to jest da vrše i hitne intervencije po potrebi. Naime, to podrazumeva da će u svako doba noći ili u večernjim satima, vodoinstalateri izaći na teren. Zainteresovani klijenti moraju znati da se hitne intervencije uvek naplaćuju prema drugačijem cenovniku u odnosu na usluge, koje će vodoinstalateri u toku svog radnog vremena da izvrše. Podrazumeva se da će na vreme svi oni dobiti precizne informacije i o tome koliko će brzo biti izvršeno odgušenje pod pritiskom i o tome koja je cena konkretne usluge. 

A kada budu izvršavali tu uslugu, vodoinstalateri će automatski da očiste u potpunosti kanalizacione cevi, te skinu svu prljavštinu, kamenac i uopšteno naslage sa zidova cevi. Upravo zahvaljujući tome će osposobiti u potpunosti kanalizacioni sistem, koji će nakon čišćenja da funkcioniše besprekorno. 

Najvažnije je da klijenti kontaktiraju izabrani servis čim primete da postoji bilo kakav problem u funkcionisanju kanalizacionih horizontala ili vertikala, odnosno kišne ili fekalne kanalizacije, te odvodnih cevi. Jedino u tom slučaju će odgušenje pod pritiskom imati najbolji mogući efekat.

Ukoliko to bude bilo neophodno, vodoinstalateri će preporučiti da bude izvršeno i dijagnostičko snimanje cevi. Naime, majstori u tom slučaju koriste specijalne mikro kamere, koje snimaju unutrašnjost cevi i omogućuju im da lako dođu do zaključka gde je tačno problem u funkcionisanju sistema nastao.

Odgušenje kanalizacije pod visokim pritiskom vode

Postoje slučajevi kada je moguće pročistiti kanalizacione cevi samo sajlom i tako im omogućiti da i dalje funkcionišu bez ikakvih problema. A isto tako postoje i one situacije kada je potrebno izvršiti odgušenje kanalizacije pod visokim pritiskom vode. 

Baš zato što postoji nekoliko različitih opcija u ponudi za izvršenje pomenute usluge, neophodno je da vodoinstalateri procene u kojoj meri je zaprljan kanalizacioni sistem u tom objektu. Upravo u skladu sa time će oni moći i da odluče da li je potrebno izvršiti odgušenje kanalizacije pod visokim pritiskom vode ili će biti dovoljno da koriste sajlu.

Odgušenje kanalizacije pod visokim pritiskom vode


Napominjemo da se konkretna usluga može vršiti kako u stambenim objektima, tako isto i u svakom drugom objektu, a ako je promer kanalizacionih cevi između fi 40 mm i fi 1 000 mm. 

A kada kažemo visok pritisak vode, to podrazumeva pritisak jačine do 250 bara, jer su tako podešene specijalne mašine koje se tom prilikom koriste. 

Upravo zato što je u pitanju zaista izuzetno jak pritisak vode, vrlo brzo će biti otklonjeni svi problemi u funkcionisanju kanalizacionog sistema u tom objektu. 

U većini slučajeva se praktikuje da odgušenje kanalizacije pod visokim pritiskom vode bude izvršeno onda, kada je u pitanju nešto kompleksnije i veće zaprljanje. Iz tog razloga i jeste posebno važno da vodoinstalateri mogu lično da procene stanje kanalizacionog sistema u tom objektu. Zato se praktikuje da nedugo pošto ih klijent bude kontaktirao, oni izađu na teren i izvrše zvaničnu procenu. A posle toga će naravno formirati ponudu i predstaviti je klijentu. 

Napominjemo da svaki vodoinstalaterski servis koji nudi i odgušenje kanalizacije pod visokim pritiskom vode posluje uz maksimalno poštovanje trenutno aktuelnih standarda kvaliteta. A majstori koji tu uslugu izvršavaju su profesionalci sa višegodišnjim iskustvom.

Uz to, treba dodati i podatak da se nude hitne intervencije. Zapravo, brojni servisi sve usluge nude i nakon završenog radnog vremena konkretnog servisa, te u toku noću, zatim tokom vikenda i za vreme bilo kog državnog praznika. Cena hitnih intervencija je gotovo uvek viša od standardne.


ODgušenje kanalizacije uz pomoć mašinaNekada davno, kanalizacija i cevi, otpušavale su se uz pomoć ručne sajle. To se dugo godina, pa čak i decenija, smatralo odličnom metodom, iz razloga što sajla ulazi duboko u cevi, i u mogućnosti je da ukloni sve fizičke prepreke koje joj se nađu na putu. Ovo je posebno korisno kod otpušavanja kuhinjskih i kupatilskih vertikala u višespratnim zgradama. Tada je karakteristično da se čep stvori na nekom drugom mestu u odnosu na mesto gde se izliva voda. Primera radi, čep se formira na desetom spratu, a na osmom se vlaže plafon i zid. Ipak, najugroženiji su stanovi koji se nalaze u prizemljima zgrada. 

Kako tehnologija napreduje, tako se koriste i drugačije metode kod dijagnostikovanja kvara ali i njegovog otklanjanja. Primera radi, ručne sajle polako se zamenjuju mašinskim, koje rade uz pomoć struje. Reč je o sajlama koje imaju rotirajuće glave. Kao što im samo ime kaže, te glave se vrte u krug dok prodiru napred kroz cevi, i tako uklanjaju sve moguće prepreke i one fizičke, ali i masnoće koje se nalaze nataložene na zidovima cevi. Nakon prolaska ovakve sajle kroz cevi, one nakon toga ostaju sasvim prohodne i čiste, spremne da provode vodu na uobičajen način, kao i pre nego što se desilo zapušenje. 

Ipak, pre nego što se pristupi mašinskom odgušenju kanalizacije, potrebno je da se ustanovi gde se čep nalazi, i od čega je isti sastavljen. Kamere mogu da snime čitavu unutrašnjost cevi, čak i njihove najsitnije delove, kao što su  pukotine, naprsline, rupice... Majstori mogu da odrede da li je cev natrula ili samo neki njen deo, kao i da li bi trebalo da se čitava cev zameni novom. Kamerama rukuju vešti majstori, koji svoje znanje nadograđuju svakoga dana, prateći nove trendove iz svojih oblasti. Nakon snimanja cevi uz pomoć kamere, možete da budete sigurni da će vodoinstalateri postaviti pravu dijagnostiku i da će odluka koju donesu o tome kako rešiti problem, biti sasvim ispravna. 


SNIMANJE CEVI KAMEROM I UOČAVANJE NAJSITNIJIH OŠTEĆENJARanijih godina, vodoinstalateri su radili tako što su se oslanjali na svoje iskustvo i procenjivali su gde se tačno formirao čep, kao i kako da ga razbiju, da bi voda mogla ponovo da protiče normalno. Danas je sve pojednostavljeno, zbog toga što tehnika i tehnologija napreduju u svakoj oblasti života. U tom smislu, radi precizne dijagnostike kod kvarova na vodovodnoj mreži, koristi se snimanje cevi pomoću kamere. Oko kamere je veoma oštro i radi se o najsavremenijim instrumentima. Njima rukuju vešti majstori koji su prošli određenu obuku za to. 

Zahvaljujući snimcima koje im pruža kamera, vodoinstalateri su u stanju da procene, kao prvo, da li je deo cevi ili čitava cev možda trula ili natrula. Onda će oni doneti odluku da li da menjaju deo cevi ili celu cev; isto tako, možda će samo odlučiti da saniraju sitna oštećenja koja se nalaze na unutrašnjosti cevi. Do svih ovih informacija bi bilo nemoguće doći da nije metode snimanja cevi uz pomoć kamere. Ona čak može da vidi od čega je određeni čep formiran, od čega je sastavljen: da li su to ostaci hrane, dlake, razna prljavština, nečistoće, masnoće ili sve to zajedno.

Na osnovu svega što su saznali, majstori donose odluku koju metodu odgušavanja kanalizacije da sprovedu. Nekada će biti dovoljna obična ručna sajla, koja se koristi unazad dugi niz godina pa i decenija, i to je obično u slučajevima, kada je čep lakše razbiti i progurati ga napred. Kada su zapušenja težeg stepena, tada će biti potrebno da se pristupi mašinskom odgušenju. Ovde su u pitanju veoma snažne mašine, koje čiste i uklanjaju sve pred sobom, ostavljajući cevi maksimalno čistim, tako da ćete jedno duže vreme biti potpuno mirni što se tiče normalne prohodnosti vode u vašem životnom ili radnom prostoru. 

Cene ovih usluga su veoma realne i prihvatljive za svakoga. Ljudi posebno vole da čuju da se dolazak majstora ne naplaćuje, ali i to da su oni u mogućnosti da izađu na teren za manje od sat vremena. Nikada ne bi trebalo izgubiti iz vida da je svaka sekunda bitna kada se radi o hitnim intervencijama, i da svaki problem sa vodom, ako se ne rešava pravovremeno, postaje sve veći i može da eskalira do poplave i štete velikih razmera. 


video klipovi
fotografije
Odgušenje kanalizacije
Odgušenje kanalizacije
Odgušenje kanalizacije 1
Odgušenje kanalizacije 2
Odgušenje kanalizacije 3
Odgušenje kanalizacije 4
Odgušenje kanalizacije 5
Odgusenje wc solje
Odgusenje wc solje 2
Odgusenje wc solje 3
Odgušenje kanalizacije 6
Odgušenje kanalizacije 7
Odgušenje kanalizacije 8
Odgušenje kanalizacije 9
Odgušenje kanalizacije 10
Odgušenje kanalizacije 11
Odgušenje kanalizacije12
Odgušenje kanalizacije 13
Odgušenje kanalizacije 14
Odgusenje kanalizacije 15
Odgusenje kanalizacije 16
Odgusenje kanalizacije 17
Odgusenje kanalizacije 17
Odgušenje kanalizacije 18
Odgušenje kanalizacije 19
Odgušenje kanalizacije 20
Odgušenje kanalizacije 21
Odgušenje kanalizacije 22
Odgušenje kanalizacije 23
Odgušenje kanalizacije 24
Odgušenje kanalizacije 25
Odgušenje kanalizacije 26
Odgušenje kanalizacije 27
Odgušenje kanalizacije 28
Odgušenje kanalizacije 29
Odgušenje kanalizacije 30
Odgušenje kanalizacije 31

Usluge

Odgušenje sudopere

Gotovo svaki naš vodoinstalater omogućuje klijentima i hitne intervencije, tako da će odgušenje sudopere vrlo brzo biti sanirano.

Odgušenje WC šolje

Savetujemo vam da za odgušenje WC šolje angažujete isključivo stručne vodoinstalatere, koji će uz primenu električne sajle ili specijalnih mašina tu uslugu vrlo brzo da izvrše.

Otpušavanje cevi 1

U prostoru bilo koje površine ili namene na vaš zahtev može da bude izvršeno otpušavanje cevi ručno ili mašinski.

Otpušavanje kanalizacije 1

Otpušavanje kanalizacije vodoinstalateri mogu izvršiti i nakon radnog vremena, kao i vikendom, jer u okviru svakog vodoinstalaterskog servisa postoji služba za hitne intervencije.

Otpušavanje sudopere

Ukoliko imate problem sa zapušenom sudoperom ili nekim drugim odvodom, imamo iskusne vodoinstalatere kojie će se pobrinuti da vam se taj problem više ne javi.

Otpušavanje WC šolje

U jednom kupatilu, mogu da nastanu razni problemi, od kojih su najčešće poplave i zapušenja odvoda, najčešće wc šolja.

Odgusenje sudopere

Često se događa da ne vodimo dovoljno računa usled čega vremenom dolazi do zapušenja odvoda sudopere.

Kanalizacija

Kanalizacija je sistem pomoću koga se odvode otpadne vode iz vašeg domaćinstva. Međutim, šta da radimo ako se kanalizacija zapuši?

Čišćenje kanalizacionih cevi

Cevi služe da kroz njih protiče voda i moraju da budu maksimalno čiste i prohodne. Usled zapušenja kanalizacionih cevi preti vam poplava u objektu.

Čišćenje odvoda

Odvodi se odgušuju mašinski i sajlom, a šta će tačno biti korišteno, zavisi od procene majstora na licu mesta.

Hitne intervencije kanalizacija 3

Dežurni majstori vam stoje na raspolaganju 24/7, 365 dana u godini, i dovoljno je uputiti samo jedan telefonski poziv.

Odgušivanje kanalizacije

Često se događa da se kanalizacija zaguši, a najčešći razlog je bacanje otpadaka tamo gde im nije mesto (wc šolja, npr) ili sipanje masnoća u sudoperu i sl.

Mašinsko odgušenje kanalizacije

Kada pozovete profesionalne vodoinstalatere, oni će na vašoj adresi biti u najkraćem mogućem roku, iz jednostavnog razloga što je zapušenje kanalizacije kvar koji ne može nimalo da čeka.

 Otpušavanje kade 1

Bilo da vam je potrebno otpušavanje kade ili tuš kabine, pozovite vodoinstalaterski servis iz Beograda, koji će u najkraćem mogućem roku rešiti vaš problem.

ciscenje oluka

Kako tokom vremena u olucima dolazi do gomilanja i lišća i blata, ali i mahovine i ostalih materija, potrebno je izvršiti profesionalno čišćenje oluka.

Odgušenje kuhinjske vertikale

Gotovo uvek kada se pomene problem sa funkcionisanjem kuhinje, u većini slučajeva potrebno da bude izvršeno odgušenje kuhinjske vertikale.

Čišćenje kanalizacije

Kada je reč o temeljnom čišćenju kanalizacije u jednoj kući ili u višespratnoj zgradi, tada je neminovnost pozivanje stručnih majstora.

Sajla za kanalizaciju

Otpušavanje odvoda i kanalizacije može da se radi uz pomoć sajle ili mašinski.

Odgušenje slivnika

Brza reakcija majstora je izuzetno značajna za odgušenje slivnika, zato što na taj način mogu biti izbegnute buduće neprijatnosti.

Odgušenje tuš kabine

Na osnovu lične procene će svaki vodoinstalater doneti odluku da li će odgušenje tuš kabine moći da izvrši ručno ili mašinski.

Otpušavanje lavaboa

Ukoliko imate problem sa zapušenim lavaboom, naši vodoinstalateri će uz korišćenje ručne ili mehaničke sajle izvršiti otpušavanje vašeg lavaboa.

Otpušavanje odvoda

U stambenom ili poslovnom prostoru najčešće dolazi do začepljenja odvoda u kuhinjama ili kupatilima.

OTPUŠAVANJE SLIVNIKA

Slivnik je izuzetno značajan element kanalizacionog, to jest vodovodnog sistema apsolutno u svakom objektu, pa je i otpušavanje slivnika jedna čestih usluga koje pružamo.

Snimanje cevi

Snimanje cevi praktikuje se u svrhu bolje dijagnostike, kada vodoinstalater nije u mogućnosti da utvrdi o kakvom problemu se radi.

SNIMANJE KANALIZACIJE KAMEROM

Kamere koje se koriste kod snimanja kanalizacije su veoma precizne, tako da mogu da snime i najmanje oštećenje na cevima.

SNIMANJE VODOVODNIH CEVI

Majstori izlaze prvo na teren, i vrše dijagnostičko snimanje uz pomoć mikro kamera, a kako bi procenili stanje vodovodnog sistema.