Beograd

064/64 76 709
Vodoinstalaterski servis Protok slika

Beograd

064/65 80 739
Vodoinstalter Žubor slika

Beograd

064/89 73 712
Vodoinstalater Brzi slika

Beograd

063/262 242
Vodoinstalater Mića Muf slika

Beograd

065/25 86 325
Vodoinstalaterski servis Vodenica slika

Beograd

066/269 573
Vodovodni servis Izvor slika

Dežurni vodoinstalater

Vrlo je važno da vlasnik kako bilo kog stambenog objekta, odnosno stanari određene zgrade, tako isto i nadležni u određenom poslovnom objektu znaju ko je dežurni vodoinstalater, jer se prema nepisanom pravilu svi problemi tog tipa javljaju u nevreme, odnosno najčešće u toku noći ili van radnog vremena majstora te struke.


Dežurni vodoinstalater Beograd

Naravno da na području celog glavnog grada naše zemlje postoje brojne majstori tog tipa, koji su spremni da u bilo koje doba dana, odnosno noći izađu na teren te da pomognu klijentima što je moguće pre da reše problem koji se javio.


Podrazumeva se da će odabrani dežurni vodoinstalater u Beogradu nastojati da vrlo brzo nakon primljenog poziva od klijenta izađe na teren, a kako bi rešio sa uspehom problem koji se javio u određenom stambenom objektu ili, u okviru kancelarija, odnosno u bilo kom poslovnom prostoru.

Podrazumeva se da tada ne mogu biti izvršene neke krupnije popravke, ali će svakako dežurni vodoinstalater da se pobrine bilo koji kvar tom prilikom da sanira, a posle će svakako informisati vlasnike određenog prostora o tome šta je potrebno da učine u toku narednih dana, kako bi određeni problem u potpunosti bio otklonjen.


Hitne intervencije - dežurni vodoinstalater


Isto tako će se potruditi da u što kraćem roku izvrši hitne intervencije, koje su vezane za popravku slavina, ali i da sanira problem do koga je došlo usled oštećenja cevi.

Iako to ipak nisu hitne intervencije, dežurni vodoinstalater od slučaja do slučaja može da izvrši i zamenu vodokotlića tom prilikom, kao i bojlera, odnosno da sanira konkretni kvar, te da nakon toga predloži klijentu šta bi trebalo da učini tokom narednog perioda, kako bi određeni problem u potpunosti rešio.


Koliko naplaćuje usluge dežurni vodoinstalater?


Vodoinstalaterske usluge koje se obavljaju u toku radnog vremena koštaju manje nego one koje vrši dežurni vodoinstalater, a posebno ukoliko su u pitanju neki nezgodni kvarovi.

Od oko tri do četiri hiljade dinara je potrebno izdvojiti za usluge dežurnog vodoinstalatera, a koje se smatraju manjim, kao što je na primer zamena ventila, dok sanacija nekih ozbiljnih kvarova van radnog vremena može da košta i oko pet do šest hiljada dinara.

fotografije
Dežurni vodoinstalater
Dežurni vodoinstalater
Dežurni vodoinstalater 1
Dežurni vodoinstalater 2