Beograd

064/64 76 709
Vodoinstalaterski servis Protok slika

Beograd

064/65 80 739
Vodoinstalter Žubor slika

Beograd

064/89 73 712
Vodoinstalater Brzi slika

Beograd

063/262 242
Vodoinstalater Mića Muf slika

Beograd

065/25 86 325
Vodoinstalaterski servis Vodenica slika

Beograd

066/269 573
Vodovodni servis Izvor slika

Vodovodne instalacije

U novoizgrađenim objektima će majstori da izvrše postavljanje vodovodne instalacije, a prethodno će na osnovu smernica koje će im dati klijenti, odnosno na osnovu plana samog objekta, da naprave i adekvatan projekat. 
Takođe, ovi majstori mogu i da promene već dotrajale vodovodne instalacije u bilo kom objektu, a ako to vlasnik bude od njih zahtevao. 

Vodovodne instalacije Beograd

Prvo je važno da svaki klijent omogući vodoinstalateru, koga bude želeo da angažuje, da poseti konkretni objekat u izgradnji, kako bi napravio plan za postavljanje vodovodne instalacije. Svakako je to jedna od najbitnijih stavki prilikom izgradnje kako stambenog, tako i bilo kog poslovnog objekta, ali i hotela, te svakog drugog objekta. Planiranje je najvažniji korak tokom ovog postupka, jer je vrlo važno da svi delovi vodovodne instalacije budu pažljivo i pravilno postavljeni. 

Naravno da će klijent odlučiti da li želi da ventili, odnosno cevi budu skriveni iza sanitarija i uređaja ili ne. Inače, plastične cevi mogu da budu tako postavljene da budu lako dostupne, odnosno praktično naslonjene na zid, te se podrazumeva da će se vlasnik prostora o svemu tome dogovoriti sa vodoinstalaterima.

Vrlo je važno i da dobro budu usklađeni svi koraci prilikom izgradnje, kako ne bi bili dodatno uvećani troškovi. A pod tim prvenstveno mislimo na keramičarske radove, jer vodoinstalateri ako budu pozvani kasnije, moraju da razbijaju pločice, pa će sve to uticati i na cenu. 

Od vlasnika samog prostora se očekuje da jasno navede majstoru gde želi da budu postavljene sanitarije, a kako bi on mogao da pravilno isplanira gde će biti postavljene cevi, ventili i ostali elementi vodovodne instalacije. 

Da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti i to da vodoinstalateri mogu biti angažovani i prilikom renoviranja kupatila, odnosno u bilo kom drugom objektu gde je potrebno da bude zamenjena vodovodna instalacija. Obično se to praktikuje kada su u pitanju dotrajale cevi, ali je svakako preporuka da oni na vreme pozovu majstore, kako bi procenili situaciju na terenu, odnosno ustanovili u kakvom stanju se nalaze vodovodne instalacije. U skladu sa pravilima svakog servisa će vodoinstalateri na osnovu svega toga napraviti ponudu, ali i ukazati klijentima na to koliko bi otprilike trebalo da ukupno traju ti radovi.

Trebalo bi svi klijenti da znaju i to da postoji mogućnost vršenja hitnih intervencija kada to klijent zahteva, a posebno ukoliko je u pitanju zamena vodovodne instalacije u nekom objektu. Naravno da ovi majstori mogu izvršiti i sve ostale usluge koje klijent bude zahtevao i nakon što radno vreme određenog servisa bude bilo završeno.


Zamena vodovodnih instalacija

U bilo kom prostoru će na zahtev vlasnika ili nadležnog lica biti izvršena zamena vodovodnih instalacija, a kako bi vlasnici to prostora mogli da nastave bez ikakvih smetnji da koriste i kupatilo i kuhinju. 

Zamena vodovodnih instalacija Beograd


Osnovni uslov koji mora biti ispunjen da bi neko mogao bez ikakvih smetnji da boravi u bilo kom prostoru, bez obzira da li je u pitanju stambeni, poslovni ili prostor neke druge namene, jeste da vodovodne instalacije funkcionišu bez ikakvih problema. A kako su u pitanju materijali, koji zahtevaju neprekidno održavanje, to u pojedinim slučajevima mora biti izvršena i zamena vodovodnih instalacija.

Iako možda zvuči naročito kompleksno, ta usluga može biti izvršena u relativnom kratkom roku, a ako vodoinstalateri izvrše propisno pripremu. 

Naime, bitno je da oni prvo izvrše snimanje vodovodnih cevi, kako bi dobili informacije o tome u kakvom stanju se one nalaze. A u određenim situacijama je dovoljno da bude izvršeno samo dijagnostičko snimanje, dok se kontrolno snimanje preporučuje ako je u pitanju neki kompleksniji problem. 

Nakon što profesionalni vodoinstalateri budu dobili sve neophodne informacije o stanju celokupnog sistema, biće izvršena zamena vodovodnih instalacija. A pre toga će oni morati sa klijentima da se dogovore oko apsolutno svih detalja, kako ne bi bilo nikakvog nesporazuma. Naime, osim vodovodnih cevi, vodoinstalater mora u tom slučaju izvršiti i zamenu ventila, ali i ostalih delova vodovodnog sistema, što svakako sve zajedno ima uticaja i na cenu. Samo iz tog razloga i jeste neophodno da majstor prvo izađe na teren, te da utvrdi koliki je obim posla, a zatim i da izradi predračun. Tek nakon što klijent bude odobrio početak radova, biće izvršena i zamena vodovodnih instalacija. 

U principu, majstori praktikuju da u toku radnog vremena vrše ovu, ali i sve druge usluge za koje su specijalizovani, s tim što postoji mogućnost i hitnih intervencija. Zapravo to znači da vodoinstalateri izlaze na teren po pozivu klijenata i nakon završenog radnog vremena, odnosno u toku vikenda. Ukoliko bude bilo potrebno, vodoinstalateri mogu kako ovu, tako isto i sve druge usluge da izvrše i za vreme državnih praznika ili u toku noći.
Garancije na izvršene radove daju svi vodoinstalaterski servisi, a sve u skladu sa zakonom.

Vodovodne instalacije Novi Beograd


Vodovodne instalacije i njihovo besprekorno funkcionisanje, omogućava nam normalan život. To bi značilo da cevi moraju da budu kao nove, da u sebi nemaju oštećenja, kao što su naprsline, pukotine, rupice, i slično, kao ni nataložene masnoće.

Uvid u to kakve su cevi, postiže se metodom snimanja putem kamere, čije oko precizno beleži sve i na taj način se postavlja precizna dijagnostika. Ponekad se menja deo cevi, nekada cela cev, a često se radi i saniranje, tj. popravka, bez menjanja.

Vodovodne instalacije znače i mnoge druge intervencije, a za sve se možete opbratiti vodoinstalaterima, koji će izaći na teren onda kada to vama odgovara i obaviti popravke. Cene su vrlo realne i prihvatljive, bez skrivenih troškova. U startu ćete znati koliko plaćate na kraju, a ako se pojavi nešto nepredviđeno, o tome ćete biti obavešteni na vreme. 


VODOVODNE INSTALACIJE VOŽDOVAC

U jednom stanu, kući ili lokalu, poslovnom prostoru... nalazi se veliki broj cevi, koje sve zajedno čine vodovodne instalacije. Cevi moraju da budu nove, čiste i prohodne, kako bi voda proticala normalno. Usled svega toga, sanitarije će normalno provoditi vodu, neće dolaziti do začepljenja, zagušenja, izlivanja i slično. Ipak ne bi trebalo da o vodovodnim instalacijama razmišljamo samo onda kada se sa njima javi neki problem. Poželjno je da, s vremena na vreme, pozovemo majstore da provere u kakvom su stanju cevi i cela vodovodna mreža. Samo na taj način ćemo moći mirno da spavamo, jer znamo da u kući ili poslovnom objketu nemamo tempirane bombe u vidu trulih i napuklih cevi ili dotrajalih ventila iz kojih svakoga časa, može da bukne voda. Cena vodoinstalaterskih usluga je svima prihvatljiva, a posebno kada to gledamo kao jednu dugoročnu investiciju, koja se ne radi svakoga dana, već jednom u dužem nizu godina. fotografije
vodovodne instalacije
vodovodne instalacije