Beograd

064/64 76 709
Vodoinstalaterski servis Protok slika

Beograd

064/65 80 739
Vodoinstalter Žubor slika

Beograd

064/89 73 712
Vodoinstalater Brzi slika

Beograd

063/262 242
Vodoinstalater Mića Muf slika

Beograd

065/25 86 325
Vodoinstalaterski servis Vodenica slika

Beograd

066/269 573
Vodovodni servis Izvor slika

Vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Palilula 

Standardne usluge, a zatim i one koji se mogu svrstati u specifične vrši po zahtevu klijenata svaki vodoinstalater, koji je zaposlen u servisu na području ovog beogradskog naselja. 

Vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Palilula

Svaki stanovnik jedne od najvećih beogradskih opština, u čijem prostoru dođe do ma kakvog problema u funkcionisanju i vodovodnog i kanalizacionog sistema, može u najkraćem roku taj problem i rešiti.

Naime, svaki vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Palilula podrazumeva i hitne intervencije, a kada majstori mogu i u toku noći ili van radnog vremena konkretnog servisa da izađu na teren i reše svaku poteškoću, koja je dovela do problema u radu kako kanalizacionih horizontala i vertikala, tako isto i vodovodnog sistema u industrijskom objektu, odnosno poslovnom ili stambenom, ali i bilo kom drugom. 

Na raspolaganju su zainteresovanim klijentima i usluge odgušenja kanalizacije, koje će majstori izvršiti ili ručno ili uz primenu specijalnih alata i mašina, a kada se odgušenje vrši pod pritiskom. Svakako da će biti predloženo vlasnicima određenog objekta i snimanje kanalizacionog sistema mikro kamerama, a koje se prvo vrši radi dijagnostikovanja konkretnog problema, dok se kasnije primenjuje takozvano kontrolno snimanje, da bi se sa što većom sigurnošću utvrdilo da je problem u funkcionisanju kanalizacioni horizontala ili vertikala otklonjen u potpunosti. 

Pored zamene i reparacije, odnosno popravke ventila, svaki vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Palilula nudi i mogućnost zamene lavaboa, te kada i tuš kabina, odnosno bidea i pisoara, kao i bojlera.

Podrazumeva se da ovi majstori mogu po zahtevu klijenata zameniti i sifone, ali i baterije, te celokupnu galanteriju u kupatilu. 

Naravno da mogu biti angažovani prilikom adaptacije kupatila, a u kom slučaju se oni direktno sa vlasnicima prostora dogovaraju o svim detaljima. Najvažnije je da preciziraju ko će obezbediti sanitarije, odnosno baterije i sav ostali neophodan materijal, kao i pločice i cevi, ali i o tome koji je rok za završetak radova, te svakako o ceni usluge. 

Potrebno je još napomenuti i to da svaki vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Palilula uključuje i čišćenje septičkih jama, kao i njihovu dezinfekciju, zatim čišćenje industrijskih postrojenja i uz maksimalno poštovanje zakona o zaštiti životne sredine, odnošenje industrijskog objekta na mesta koja su za to predviđena.
fotografije
VODOINSTALATER PALILULA
VODOINSTALATER PALILULA
VODOINSTALATER PALILULA 1
VODOINSTALATER PALILULA 2
Vododinstalater Palilula 4
Vododinstalater Palilula 5
Vododinstalater Palilula 6