Otpušavanje lavaboa 

Koliko god se svako od nas trudio da odvod na lavabou drži čistim, činjenica je da se tu zadržavaju ostaci sapuna, zatim ostaci paste za zube, te pene za brijanje. A kada se sve to spoji sa dlakama i ostalim nečistoćama, jasno je zbog čega otpušavanje lavaboa spada u vodoinstalaterske usluge, ted a mora biti prepušteno njeno izvršenje stručnim licima.

Očekivano je da svako od nas pokuša prvo samostalno da očisti odvod, ali u većini slučajeva to nije tako jednostavno, te se zahteva angažovanje stručnih vodoinstalatera. 

Otpušavanje lavaboa

Podrazumeva se da će zaposleni u okviru bilo kog vodoinstalaterskog servisa izvršiti otpušavanje lavaboa u svakom objektu i to u vrlo kratkom roku. Naime, oni će se potruditi da osposobe kupatilo za nesmetano korišćenje, te da od svih nečistoća dobro očiste odvod lavaboa. 

A da bi oni to mogli da učine, potrebno je da prvo izađu na teren, te da lično vide u kakvom stanju se nalazi odvod lavaboa u tom kupatilu, jer će na osnovu toga i moći da izrade ponudu. 

Moramo naglasiti i to da se obično otpušavanje lavaboa vrši ručno, a kada majstori koriste sajle kako bi pročistili cevi i otklonili sve nečistoće. Vrlo brzo posle toga bi odvod trebalo nesmetano da funkcioniše. 

Naravno da ima i slučajeva kada to neće biti dovoljno, već je neophodno da vodoinstalateri koriste specijalne alate i mašine kako bi očistili odvod od svih nečistoća. Samim tim što postoji više načina za otpušavanje lavaboa, to je naročito važno da vodoinstalater izvrši procenu, te da odluči na licu mesta kako će pristupiti rešavanju konkretnog problema. Nakon što bude procenio stanje odvoda na lavabou u tom objektu, on će takođe odlučiti i kako na najbolji način da taj problem reši, pa će u skladu sa time i definisati ponudu koju će zatim predstaviti klijentu. 

U bilo kom trenutku će radnici angažovani u brojnim vodoinstalaterskim servisima izvršiti otpušavanje lavaboa, uzevši u obzir da je dostupna i mogućnost hitnih intervencija, a sve u skladu sa zahtevima klijenata.

OTPUŠAVANJE LAVABOA BEOGRAD

Jedna od naročito neprijatnih situacija, sasvim sigurno je zastoj u radu lavaboa u kupatilu, mada smo svi u manjoj ili većoj meri skloni da taj problem ne rešimo na vreme. Zapravo mnogi od nas se odlučuju prvo da pokušaju samostalno da izvrše otpušavanje lavaboa uz primenu različitih hemijskih sredstava. Isto tako vrlo često sve to ne daje naročito pozitivan efekat u dugoročnom periodu, te je neophodno angažovati stručnjaka čija je to specijalnost. 

KADA MORA BITI IZVRŠENO ODGUŠENJE LAVABOA?


U slučaju da je u pitanju manje zapušenje, može se dogoditi da adekvatno odabrano hemijsko sredstvo bude od koristi, te da se problem zaista i reši. Međutim, vrlo često se to ne dogodi, pa mora biti angažovan vodoinstalater, koji će uz korišćenje ručne ili mehaničke sajle izvršiti otpušavanje lavaboa i na taj način zaista problem i rešiti. 

Gotovo svaki vodoinstalaterski servis ima i tu uslugu u ponudi, a ona nije ni naročito skupa, kada se uzme u obzir da će vlasnik stambenog, odnosno konkretnog poslovnog prostora rešiti trajno problem u radu lavaboa. 

KOLIKO OTPRILIKE ĆE TRAJATI OTPUŠENJE LAVABOA?

Naravno da nije moguće uopšteno dati odgovor na pitanje koliko će trajati odgušenje lavaboa, jer mnogo faktora na to utiče. Na prvom mestu se misli na pristupačnost, a zatim i na to o kolikom nivou zaprljanja se radi. 

U slučaju da je zapušenje blizu samog slivnika, vodoinstalater će vrlo brzo moći taj problem da reši. Međutim, ukoliko je problem nastao daleko u cevi, moraće da koristi specijalne mehaničke sajle, ali i druge alate kako bi izvršio mašinsko odgušenje lavaboa, što će samim tim i duže trajati. Podrazumeva se da vodoinstalater mora u svakom slučaju da demontira sifon, posle čega će ga očistiti, a nakon završenog postupka odgušenja će sve to vratiti na mesto i na taj način omogućiti nesmetano korišćenje lavaboa u budućnosti. 

Koliko vodoinstalater naplaćuje odgušenje lavaboa?

Svakako da cena zavisi od stepena zagušenja, odnosno od toga da li će vodoinstalater moći lako da priđe konkretnom mestu ili će morati da koristi specijalne alate. 

Dolazak majstora na željenu adresu je u većini slučajeva uračunat u cenu, tako da se obično za odgušenje lavaboa naplaćuje između tri i četiri hiljade dinara, ali se podrazumeva da će vlasnik prostora biti detaljno informisan o tome koliko je neophodno da plati konkretnu uslugu.

Odgušenje umivaonika 

U zavisnosti od stepena zaprljanja odvoda će zavisiti i da li je potrebno odgušenje umivaonika izvršiti ručno ili će vodoinstalateri, ipak morati da koriste specijalne mašine i alate, kako bi odvod očistili što bolje. 

Odgušenje umivaonika 


S obzirom na to da mogu izvršiti i mašinsko i ručno odgušenje umivaonika, potrebno je da vodoinstalateri budu detaljno upoznati sa stanjem kanalizacionog, ali i vodovodnog sistema u predmetnom objektu. Iz tog razloga skoro svaki vodoinstalaterski servisi ima praksu da šalje majstore na teren u vrlo kratkom roku pošto dobiju poziv od klijenta. 

Da pojednostavimo, vodoinstalateri će se dogovoriti sa klijentima kada mogu da izađu na teren, kako bi se upoznali lično sa stanjem kanalizacione ili vodovodne mreže u konkretnom objektu, te da bi mogli da pripreme ponudu. 

Uopšteno govoreći, ako je do zaprljanja došlo u delu cevi, koji je nešto bliži odvodu, onda će biti sasvim dovoljno da vodoinstalater izvrše ručno odgušenje umivaonika. Naravno da će oni na osnovu toga i da formiraju cenu, ali i da informišu klijente kako o detaljima vezano za plaćanje usluge, tako isto i o tome koliko bi vremenski ona trebalo da traje. 

Međutim mnogo veći problem nastaje kada je do začepljenja došlo u delu cevi, koji nije naročito pristupačan. Da bi mogli da očiste odvod umivaonika, vodoinstalateri prvo moraju da budu upoznati sa stanjem cevi, odnosno sa tim gde je tačno do poteškoća u funkcionisanju kanalizacionog sistema došlo i zbog čega voda slabije ili uopšte ne otiče. Zato će izvršiti snimanje kanalizacionog sistema mikro kamerama u tom slučaju, te uz primenu te dijagnostičke metode dobiti sve informacije koje su im potrebne. Naravno da tada cena usluge mora biti viša, pa se svakako podrazumeva da će vodoinstalateri precizno informisati klijente i o svemu tome. 

S obzirom na to da je u pitanju dijagnostička metoda, to ona ima za cilj da omogući majstorima sve informacije o stanju kanalizacionog sistema da dobiju, posle čega će oni odlučiti i na koji način će izvršiti odgušenje umivaonika. Sve te informacije će uneti u zvaničnu ponudu, koju će prezentovati nakon toga klijentima. 

Posle toga će vodoinstalater da izvrši otpušenje umivaonika ručno ili mašinski, a ako se radi o naročito velikom problemu, predložiće klijentima i kontrolno snimanje kanalizacionog sistema. 

Garanciju na izvršene radove će dati svaki vodoinstalater u skladu sa pravilima. 

Otpušavanje lavaboa Novi Beograd


Lavabo je sastavni deo svakog kupatila i koristimo ga mnogo puta u toku dana. Ipak, u odvod lavaboa često zalutaju dlake, prljavština i nečistoće sa sapuna i slično. Sve to dovodi do toga, da najpre voda počne da otežano protiče i da se zadržava, a nakon toga, prestaje da otiče i dolazi do izlivanja. Samim tim, vaš lavabo postaje nefunkcionalan, i potrebna vam je usluga otpušavanja.

U većini slučajeva ćete čuti i klokotanje u cevima, što znači da se negde formirao čep. Ekipa vodointalatera će se pojaviti na vašim vratima za manje od sat vremena od trenutka kada prime poziv. Vozila su im specijalno opremljena i imaju sav alat i najmoderniju opremu. Iskustvo, znanje, posvećenost poslu, garancija su da ćete biti zadovoljni uslugom, i to pre svega brzinom kojom je ona obavljena.

Kada je lavabo zapušen, to je hitna intervencija, tako da možete da pozovete u bilo koje doba dana ili noći. 


OTPUŠAVANJE LAVABOA VOŽDOVAC

Lavabo je non stop u upotrebi, bez obzira da li je reč o stambenom objektu ili se radi o životnom prostoru. U njega obično dospevaju razne dlake, kao i nečistoća i prljavština sa sapuna i mnogo toga drugog. Sve je to više nego dovoljno da se negde formira čep i da onemogući da voda protiče normalno. U ovim situacijama, potrebno je da pozovete majstore koji će da odrade otpušavanje lavaboa mašinskim putem.
Oni će doći u specijalno opremljenim vozilima za oko sat vremena od momenta kada su primili poziv. Sa sobom nose sav potreban pribor, alat, kao i najmoderniju i najsavremeniju opremu. Jedna od novijih tehnika koja se sve više primenjuje jeste snimanje cevi uz pomoć kamere. Na ovaj način se tačno vidi gde je čep nastao, od čega je formiran i slično. Tada majstori mogu da postave tačnu dijagnostiku, što sve dalje znači da će otpušavanje sanitarije biti lakše i efikasnije. Cena usluga je veoma povoljna i realna, a sam dolazak ekipe se ne naplaćuje. 

OTPUŠAVANJE LAVABOA SAVSKI VENAC

U lavabo najčešće dospevaju dlake, prljavština sa sapuna i još mnogo toga drugog. Sve ovo vodi formiranju čepova u odvodu, zbog čega voda ne može da protiče normalno. Tada lavabo postaje nefunkcionalan i sve ovo se vodi kao hitna intervencija. Od momenta kada uputite poziv, ekipe vodoinstalatera izlaze na teren u roku od sat vremana, ako se vaš stan ili poslovni prostor nalaze na teritoriji Beograda. Dolazak se ne naplaćuje, a cenu usluge ćete saznati kada majstori budu pogledali šta bi sve trebalo da urade. U tom smislu, nema nekih skrivenih troškova koje biste saznali naknadno i neprijatno se iznanadili, već i ako dođe do radova koji nisu mogli da budu predviđeni u startu, o tome ćete biti na vreme obavešteni. Majstori savetuju da se povremeno radi preventivno čišćenje odvoda, jer onda do zapušenja neće ni doći. Dodatan plus je u tome što se ovakva intervencija ne vodi kao hitna, pa samim tim i košta manje, a vi ste zaštićeni od mogućih posledica nekontrolisnaog izlivanja vode. 
video klipovi
fotografije
Otpušavanje lavaboa
Otpušavanje lavaboa