Otpušavanje lavaboa 

Koliko god se svako od nas trudio da odvod na lavabou drži čistim, činjenica je da se tu zadržavaju ostaci sapuna, zatim ostaci paste za zube, te pene za brijanje. A kada se sve to spoji sa dlakama i ostalim nečistoćama, jasno je zbog čega otpušavanje lavaboa spada u vodoinstalaterske usluge, ted a mora biti prepušteno njeno izvršenje stručnim licima.

Očekivano je da svako od nas pokuša prvo samostalno da očisti odvod, ali u većini slučajeva to nije tako jednostavno, te se zahteva angažovanje stručnih vodoinstalatera. 

Otpušavanje lavaboa

Podrazumeva se da će zaposleni u okviru bilo kog vodoinstalaterskog servisa izvršiti otpušavanje lavaboa u svakom objektu i to u vrlo kratkom roku. Naime, oni će se potruditi da osposobe kupatilo za nesmetano korišćenje, te da od svih nečistoća dobro očiste odvod lavaboa. 

A da bi oni to mogli da učine, potrebno je da prvo izađu na teren, te da lično vide u kakvom stanju se nalazi odvod lavaboa u tom kupatilu, jer će na osnovu toga i moći da izrade ponudu. 

Moramo naglasiti i to da se obično otpušavanje lavaboa vrši ručno, a kada majstori koriste sajle kako bi pročistili cevi i otklonili sve nečistoće. Vrlo brzo posle toga bi odvod trebalo nesmetano da funkcioniše. 

Naravno da ima i slučajeva kada to neće biti dovoljno, već je neophodno da vodoinstalateri koriste specijalne alate i mašine kako bi očistili odvod od svih nečistoća. Samim tim što postoji više načina za otpušavanje lavaboa, to je naročito važno da vodoinstalater izvrši procenu, te da odluči na licu mesta kako će pristupiti rešavanju konkretnog problema. Nakon što bude procenio stanje odvoda na lavabou u tom objektu, on će takođe odlučiti i kako na najbolji način da taj problem reši, pa će u skladu sa time i definisati ponudu koju će zatim predstaviti klijentu. 

U bilo kom trenutku će radnici angažovani u brojnim vodoinstalaterskim servisima izvršiti otpušavanje lavaboa, uzevši u obzir da je dostupna i mogućnost hitnih intervencija, a sve u skladu sa zahtevima klijenata.

OTPUŠAVANJE LAVABOA BEOGRAD

Jedna od naročito neprijatnih situacija, sasvim sigurno je zastoj u radu lavaboa u kupatilu, mada smo svi u manjoj ili većoj meri skloni da taj problem ne rešimo na vreme. Zapravo mnogi od nas se odlučuju prvo da pokušaju samostalno da izvrše otpušavanje lavaboa uz primenu različitih hemijskih sredstava. Isto tako vrlo često sve to ne daje naročito pozitivan efekat u dugoročnom periodu, te je neophodno angažovati stručnjaka čija je to specijalnost. 

KADA MORA BITI IZVRŠENO ODGUŠENJE LAVABOA?


U slučaju da je u pitanju manje zapušenje, može se dogoditi da adekvatno odabrano hemijsko sredstvo bude od koristi, te da se problem zaista i reši. Međutim, vrlo često se to ne dogodi, pa mora biti angažovan vodoinstalater, koji će uz korišćenje ručne ili mehaničke sajle izvršiti otpušavanje lavaboa i na taj način zaista problem i rešiti. 

Gotovo svaki vodoinstalaterski servis ima i tu uslugu u ponudi, a ona nije ni naročito skupa, kada se uzme u obzir da će vlasnik stambenog, odnosno konkretnog poslovnog prostora rešiti trajno problem u radu lavaboa. 

KOLIKO OTPRILIKE ĆE TRAJATI OTPUŠENJE LAVABOA?

Naravno da nije moguće uopšteno dati odgovor na pitanje koliko će trajati odgušenje lavaboa, jer mnogo faktora na to utiče. Na prvom mestu se misli na pristupačnost, a zatim i na to o kolikom nivou zaprljanja se radi. 

U slučaju da je zapušenje blizu samog slivnika, vodoinstalater će vrlo brzo moći taj problem da reši. Međutim, ukoliko je problem nastao daleko u cevi, moraće da koristi specijalne mehaničke sajle, ali i druge alate kako bi izvršio mašinsko odgušenje lavaboa, što će samim tim i duže trajati. Podrazumeva se da vodoinstalater mora u svakom slučaju da demontira sifon, posle čega će ga očistiti, a nakon završenog postupka odgušenja će sve to vratiti na mesto i na taj način omogućiti nesmetano korišćenje lavaboa u budućnosti. 

Koliko vodoinstalater naplaćuje odgušenje lavaboa?

Svakako da cena zavisi od stepena zagušenja, odnosno od toga da li će vodoinstalater moći lako da priđe konkretnom mestu ili će morati da koristi specijalne alate. 

Dolazak majstora na željenu adresu je u većini slučajeva uračunat u cenu, tako da se obično za odgušenje lavaboa naplaćuje između tri i četiri hiljade dinara, ali se podrazumeva da će vlasnik prostora biti detaljno informisan o tome koliko je neophodno da plati konkretnu uslugu.

Odgušenje umivaonika 

U zavisnosti od stepena zaprljanja odvoda će zavisiti i da li je potrebno odgušenje umivaonika izvršiti ručno ili će vodoinstalateri, ipak morati da koriste specijalne mašine i alate, kako bi odvod očistili što bolje. 

Odgušenje umivaonika 


S obzirom na to da mogu izvršiti i mašinsko i ručno odgušenje umivaonika, potrebno je da vodoinstalateri budu detaljno upoznati sa stanjem kanalizacionog, ali i vodovodnog sistema u predmetnom objektu. Iz tog razloga skoro svaki vodoinstalaterski servisi ima praksu da šalje majstore na teren u vrlo kratkom roku pošto dobiju poziv od klijenta. 

Da pojednostavimo, vodoinstalateri će se dogovoriti sa klijentima kada mogu da izađu na teren, kako bi se upoznali lično sa stanjem kanalizacione ili vodovodne mreže u konkretnom objektu, te da bi mogli da pripreme ponudu. 

Uopšteno govoreći, ako je do zaprljanja došlo u delu cevi, koji je nešto bliži odvodu, onda će biti sasvim dovoljno da vodoinstalater izvrše ručno odgušenje umivaonika. Naravno da će oni na osnovu toga i da formiraju cenu, ali i da informišu klijente kako o detaljima vezano za plaćanje usluge, tako isto i o tome koliko bi vremenski ona trebalo da traje. 

Međutim mnogo veći problem nastaje kada je do začepljenja došlo u delu cevi, koji nije naročito pristupačan. Da bi mogli da očiste odvod umivaonika, vodoinstalateri prvo moraju da budu upoznati sa stanjem cevi, odnosno sa tim gde je tačno do poteškoća u funkcionisanju kanalizacionog sistema došlo i zbog čega voda slabije ili uopšte ne otiče. Zato će izvršiti snimanje kanalizacionog sistema mikro kamerama u tom slučaju, te uz primenu te dijagnostičke metode dobiti sve informacije koje su im potrebne. Naravno da tada cena usluge mora biti viša, pa se svakako podrazumeva da će vodoinstalateri precizno informisati klijente i o svemu tome. 

S obzirom na to da je u pitanju dijagnostička metoda, to ona ima za cilj da omogući majstorima sve informacije o stanju kanalizacionog sistema da dobiju, posle čega će oni odlučiti i na koji način će izvršiti odgušenje umivaonika. Sve te informacije će uneti u zvaničnu ponudu, koju će prezentovati nakon toga klijentima. 

Posle toga će vodoinstalater da izvrši otpušenje umivaonika ručno ili mašinski, a ako se radi o naročito velikom problemu, predložiće klijentima i kontrolno snimanje kanalizacionog sistema. 

Garanciju na izvršene radove će dati svaki vodoinstalater u skladu sa pravilima. 
video klipovi
fotografije
Otpušavanje lavaboa
Otpušavanje lavaboa