Beograd

064/64 76 709
Vodoinstalaterski servis Protok slika

Beograd

064/65 80 739
Vodoinstalter Žubor slika

Beograd

064/89 73 712
Vodoinstalater Brzi slika

Beograd

063/262 242
Vodoinstalater Mića Muf slika

Beograd

065/25 86 325
Vodoinstalaterski servis Vodenica slika

Beograd

066/269 573
Vodovodni servis Izvor slika

Vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Autokomanda 

Pored toga što postoji mogućnost da izvrše odgušenje kanalizacije po zahtevu klijenata, radnici koji su zaposleni u specijalizovanim vodoinstalaterskih servisima na području Autokomande, mogu da ponude i mnoge druge usluge zainteresovanima.

Vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Autokomanda

U zavisnosti od zahteva klijenata, vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Autokomanda vrši procenu DD li će odmah izaći na teren ili će zakazati naknadni izlazak, pošto se mora prvo upoznati sa problemom koji klijent ima. 

A to se posebno odnosi na odgušenje kanalizacije, jer ta usluga može biti izvršena i mašinski i ručno, pa je potrebno da majstori procene lično stanje kanalizacionog sistema, te da zvanično donesu odluku koji tip usluge ću u konkretnom slučaju da primene. 

Trebalo bi napomenuti i to da je usluga snimanja kanalizacionih sistema dostupna svim klijentima, a uz pomoć mikro kamera će tom prilikom majstori steći mnogo jasniji uvid u stanje kanalizacionih vertikala ili horizontala, te proceniti da li je bolje da odgušenje kanalizacije bude izvršeno mašinski ili ručno. 

Pobrinuće se ovi majstori da izrade i vodovodne instalacije u bilo kom novoizgrađenom objektu, odnosno da zamene sve elemente u okviru postojećeg vodovodnog sistema. 

U skladu sa iznetim zahtevima, gotovo svaki vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Autokomanda vrši i montažu sanitarnih elemenata i galanterije, ali i ispunjava zahteve klijenata vezano za adaptaciju kupatila, odnosno kuhinja. Tom prilikom će ovi majstori pripremiti teren za postavku novih pločica, a prethodno skinuti stare, te se podrazumeva da će izvršiti sve popravke u okviru vodovodnog sistema u tom kupatilu ili kuhinji.

A ukoliko to bude bilo zahtevano, biće izvršene i hitne intervencije, što znači da će majstori izaći na teren u najkraćem mogućem roku pošto dobiju poziv od klijenta, a bez obzira da da li je u pitanju vikend ili neki praznik, odnosno noć ili perioda na nakon završenog radnog vremena nadležnog servisa. Moramo naglasiti i to da se po nešto višim cenama naplaćuju hitne intervencije, a majstori su obavezni da blagovremeno upoznaju klijenta sa time.
fotografije
VODOINSTALATER AUTOKOMANDA
VODOINSTALATER AUTOKOMANDA
VODOINSTALATER AUTOKOMANDA 2
VODOINSTALATER AUTOKOMANDA 3