Beograd

064/64 76 709
Vodoinstalaterski servis Protok slika

Beograd

064/65 80 739
Vodoinstalter Žubor slika

Beograd

064/89 73 712
Vodoinstalater Brzi slika

Beograd

063/262 242
Vodoinstalater Mića Muf slika

Beograd

065/25 86 325
Vodoinstalaterski servis Vodenica slika

Beograd

066/269 573
Vodovodni servis Izvor slika

Vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Zemun centar 

Da bi klijenti mogli da angažuju ove majstore, moraju prvo jedan od brojnih vodoinstalaterskih servisa u centru Zemuna da kontaktiraju putem telefona, a kako bi precizno dogovorili sve vezano za uslugu za koju su zainteresovani. 

Vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Zemun centar 

Kada budu kontaktirali telefonski vodoinstalaterski servis, koji budu izabrali, klijenti bi trebalo da informišu zaposlene o tome šta je potrebno u njihovom prostoru da bude urađeno. Posle toga je pravilo da majstori izađu na teren, te da izvrše lično uvid u stanje kupatila ili kuhinje, odnosno vodovodnog ili kanalizacionog sistema. Ponuda će biti formirana posle toga, a klijenti moraju imati na umu i to da vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Zemun centar vrši i hitne intervencije po njihovom zahtevu. 

Pod tim mislimo na mogućnost izlaska majstora na teren van radnog vremena, to jest u toku večeri ili noći, kao i za vreme nekog praznika, odnosno u dane vikenda. S obzirom na to da majstori tada bivaju dodatno angažovani, to se usluge hitnih intervencija naplaćuju po skupljem cenovniku od onoga, koji se primenjuje kada majstori te iste usluge vrše u toku radnog vremena. 

S obzirom na to da vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Zemun centar uključuje i odgušenje kanalizacije, klijent ima na raspolaganju mogućnost da ta usluga bude izvršena mašinski i ručno, a isključivo sve to zavisi od stanja kanalizacionog sistema u samom objektu. 

U određenim situacijama ovi majstori mogu da izvrše i dijagnostičko snimanje kanalizacionog sistema, kada će koristiti mikro kamere, kako bi došli do saznanja zbog čega je došlo do začepljenja kanalizacionog sistema.

Pored toga, oni mogu izvršiti čišćenje, ispiranje i dezinfekciju šahti i septičkih jama, a u okviru bilo kog industrijskog postrojenja, pa kada to klijent bude zahteva oni će zbrinuti i industrijski otpad u skladu sa pravilima. 

Naravno da mogu biti angažovani i kada klijent vrši adaptaciju kupatila u bilo kom objektu, a tada vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Zemun centar uključuje i demontažu starih sanitarija i galanterije, zatim ponovno montažu novih, te izvršenje svih popravki na elementima vodovodnog sistema, s tim da po zahtevu klijenata oni mogu i da podzidaju kadu, odnosno da pripreme celokupan teren, kako bi kasnije bile postavljene nove pločice, a što sve isključivo zavisi od dogovora, odnosno od zahteva samog klijenta.