Beograd

064/64 76 709
Vodoinstalaterski servis Protok slika

Beograd

064/65 80 739
Vodoinstalter Žubor slika

Beograd

064/89 73 712
Vodoinstalater Brzi slika

Beograd

063/262 242
Vodoinstalater Mića Muf slika

Beograd

065/25 86 325
Vodoinstalaterski servis Vodenica slika

Beograd

066/269 573
Vodovodni servis Izvor slika

Vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Senjak 

Brzo i efikasno će gotovo svaki vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Senjak, a po najpovoljnijim cenama ostvariti zahteve svih klijenata. 

Vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Senjak 

Na zahtev klijenata, osim uobičajenih usluga, a u koje spadaju I popravke i zamene svih elemenata vodovodnog i kanalizacionog sistema u bilo kom objektu, vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Senjak vrši i odgušenje kanalizacije. 

A na osnovu procene majstora, vezano najpre za stanje kanalizacionog sistema, a zatim i nivo zaprljana, biće doneta odluka da li je bolje da odgušenje bude izvršeno ručno ili uz korišćenje specijalnih mašina, a kada se ta usluga vrši pod pritiskom. Kada bude izvršio procenu, majstor će kreirati ponudu i detaljno informisati klijenta kako o ceni konkretne usluge, tako isto i o roku za njen završetak. 

Montažu svih sanitarija u novoizgrađenim objektima, ali i prilikom adaptacije kupatila će ovi majstori po zahtevu vlasnika prostora da izvrše. Isto tako oni mogu i da poprave različite elemente vodovodnog ili kanalizacionog sistema, te da ih zamene ako je to potrebno. 

U toku postupka renoviranja kupatila, pobrinu će se i da skinu prethodne pločice, kao i da pripreme i pod i zid za stavljanje novih, ali će i demontirati stare sanitarije, te uopšteno govoreći izvršiti sve usluge koje klijent u tom trenutku od njih bude zahtevao. 

A u okviru industrijskih postrojenja, vodoinstalater - vodoinstalaterske usluge Senjak će se da izvrše i zbrinjavanje industrijskog objekta, odnosno pobrinuće se za za industrijsko čišćenje u skladu sa pravilima. 

Bilo koja od pomenutih usluga može biti izvršena i u poslovnim prostorijama, odnosno u okviru bilo koje medicinske ili zdravstvene ustanove, zatim u privatnim kućama, stambenim zgradama, ali i u okviru pojedinačnih stambenih jedinica, te u ugostiteljskim objektima, kao i u hotelima, hostelima i ostalim smeštajnim objektima, odnosno gde god je to potrebno.